subota-nedelja, 18-19. jun 2005

 

 

Varijacije na temu Brunona Šulca i Danila Kiša

Duhovni sinovi Austrougarske

Aleksander Fjut
Otac Danila Kiša ubijen je u Osvjenćimu iste godine, u kojoj je na ulici Drohobiča gestapovac ustrelio Brunona Šulca. Ova tragična, mada slučajna, podudarnost nema uopšte slučajno značenje. Jer, nije važna samo činjenica da je jugoslovenski pisac priznao autora Prodavnicâ cimetove boje za svog duhovnog patrona, izjavivši u razgovoru s Džonom Apdajkom: "Šulc je moj bog". Ne samo to, što je u centar svog romanesknog sveta smestio oca, ličnost koja je istovremeno izvedena iz uspomena, stvarna, a takođe mitska i magična. Isto tako je značajno to što su se u biografijama očeva dva stvaraoca munjevitom brzinom i bolno oglednule snaga i slabost, periodi uzleta i konačni nestanak sa zemljine površine izvesne društvene zajednice koja je stotinama godina nastanjivala Evropu od obala Jadranskog mora sve do ukrajinskih stepa.

*
Mogli bismo da se igramo pronalaženja daljih analogija. Da tvrdimo na primer da izlaganjima o "drugoj demijurgiji" odgovaraju patetične tirade Edvarda Sama koji proriče svetu brzu propast. Juzefovim udvaranjima Adeli - galantnost s kakvom je Sam tretirao krčmaricu za vreme svojih višednevnih pijanačkih eskapada. Mitskoj Knjizi - "Red vožnje železničkog, autobuskog, brodskog i avionskog saobraćaja". Može se takođe s velikom dozom verovatnoće pretpostaviti da bi Šulc stavio svoj potpis ispod sledeće izjave Danila Kiša: "Ako kažem da je svest o formi jedna od osobina zajedničkih piscima srednjoevropske provenijencije, formi kao težnji za osmišljenjem života i metafizičkih ambigviteta, formi kao mogućnosti izbora, formi koja je pokušaj traženja neke arhimedovske čvrste tačke u haosu koji nas okružuje, formi koja je protivnost rasulu barbarstva i iracionalnoj proizvoljnosti nagona, bojim se da sam time možda samo uopštio svoje sopstvene intelektualne i književne opsesije".

*
Kao što je pisala Danuta Ćirlić-Strašinjska "Edvard Sam, nekada suvlasnik Fabrike za proizvodnju četaka u Subotici, slično kao otac Brunona Šulca, Jakub, predstavnik je minule epohe, perioda nekadašnjeg sjaja trgovine i patrijarhalnog biblijskog jevrejstva. Slično kao Jakub Šulc, biva poražen u sukobu s "diletantima branše" i postaje bankrot. Slično kao on vodi borbu s provincijskim malograđanima i skorojevićima, s panonskom varijantom Ulice Krokodila". Štaviše, postoji čak "sličnost karaktera unutrašnjosti kuća, nameštaja, a takođe porodičnih veza u tim kućama na suprotnim pograničnim zonama Austrougarske monarhije". Jer, iza Šulcovih i Kišovih oniričkih fantazmagorija nazire se najvažnija srodnost. Njihovi očevi pripadali su istoj društvenoj formaciji, znači srednjoj građanskoj klasi jevrejskog porekla, što je odlučujuće za simpatiju i nostalgiju gajene prema monarhiji Franje Josifa.

*
Ta stvarnost odlikovala se pre svega stabilnošću. Uz sve svoje mane, monarhija Franje Josifa učinila je da su čak u najmanjem i od Beča najudaljenijem gradiću Jevreji mogli da uživaju u osećenju relativne sigurnosti a takođe u iluziji o kosmopolitizmu. Mogli su, slično kao u prestonici, da stvaraju fantastične teorije, razvijaju najluđe ideje, da se bogate i bankrotiraju, da upijaju čak i pogubne ideje svoga vremena - i niko im u tome nije smetao. Taj svet je sigurno imao svoje brojne smešne osobine, mane i nedostatke, ali i jednu važnu vrlinu - p o s t o j a o j e. Prvi svetski rat, ne samo da ga je pokrio ruševinama, već se pokazao kao početak njegovog konačnog kraja. U istoriji Kišove porodice prva najava genocida bio je masakr Jevreja i Srba koji su izvršili mađarski fašisti u Novom Sadu, januara 1942. godine. Scena iz Bašte, pepela, u kojoj piščevi rođaci, preseljavani u geto, nose sa sobom čitavu svoju, godinama sticanu, imovinu - ogroman broj stvari, čak papagaje u kavezu, u uverenju da je to obična selidba - prerasta u simbol. Ispostavilo se da je u poludelom svetu najtrezvenija osoba šizofreničar koji je svoj prtljag ograničio na jedan kofer.

*
Bašta, pepeo, slično kao Prodavnice cimetove boje, ima za svoju osnovu inicijaciju. Narator-junak rekonstruiše svoj ulazak u svet odraslih, zapisuje prve strahove i erotske ozarenosti. Učmala i pomalo dosadna provincijska sredina dodirom mašte biva pretvorena u magično mesto. Ono što je stvarno meša se s viđenim u snu ili izmišljenim. Pa ipak, drugačije nego kod Šulca, najznačajnija posvećenost u prirodu sveta kod Kiša je poznavanje smrti. Podsvesni strah brzo nalazi svoje obrazloženje i potvrdu - ne samo u redosledu ljudske egzistencije.
Jer dolazi do pomeranja, kako u prostoru, tako i vremenu. To više nije Drohobič koji stoji pred invazijom divljeg kapitalizma već Novi Sad, u kome se stara Nemica, koja prodaje karamele na ulici, mimoilazi sa odvažnim odredom mladića-folksdojčera. To zvuči skoro kao citat iz Šulca, ali završava se potpuno drugačije: "Kada smo se vratili u grad, već je svuda bila objavljena ofanziva jeseni. Veliki žuti plakati pozivali su građane na red i poslušnost, a iz aeroplana su bacali propagandne letke - žute i crvene - u kojima se nadmenim jezikom pobednika govorilo o predstojećoj odmazdi". Rajski vrt u prozi autora Prodavnica cimetovih boja biće zasut, tada još nepostojećim, pepelom istorije dvadesetog veka.

*
Plaćajući svojim književnim stvaralaštvom dug zahvalnosti za mit o državi u kojoj su različite nacije, religije i kulture koegzistirale u miru, Šulc i Kiš su bili do izvesne mere duhovni sinovi Austrougarske. To ih pak čini naslednicima moderne i stavlja u red s takvim piscima, kao što su Broh, Muzil, Kafka, Hofmanstal. Otuda promenljivost uzora i tradicija koji se nalaze u ljudskim ponašanjima i posredno se odražavaju na predmete. Otuda kolebljivost prilikom samoopredeljenja, nepodnošljivost problema pripadnosti, bogatstvo baštine koje ih ispunjava, a istovremeno lišava izrazitog identiteta. Otuda, najzad, osećaj pretnje koji dolazi iz skoro fizičke nepostojanosti poretka sveta i proročanstva o kraju izvesnog oblika kulture i civilizacije. Slično kao kod pisca "Bečke Apokalipse", glavni junak Kišove proze je vreme. Vreme kao način postojanja najsitnijih stvari.
Ali pomenuto pomeranje čini da Kiša isto tako mnogo štošta vezuje, ne samo sa Šulcem već i njegovim učenicima i nastavljačima. U književnom stvaralaštvu autora Peščanika lako se mogu pronaći elementi mašte, koje je Eva Vigand (Wiegandt) otkrila kod poljskih pisaca koji neguju galicijski mit. Posebno privilegovano mesto zauzima ovde topos svetâ-Knjige. Kod Šulca se on pretvorio u fabulativnom predstavljanju u priču o "Knjizi koja postaje Spis". U delima Strijkovskog, Bučkovskog, Kusnjeviča, "umesto originala dobijamo falsifikat". Kiš kao da ide korak dalje. Kod njega ne samo da Spis zamenjuje Knjigu već je taj Spis izašao ispod ruke ludaka.

*
U autokomentaru, smeštenom u Homo Poeticus-u II, Danilo Kiš će dati važan ključ za svoje književno stvaralaštvo. Pisao je:
"Reč antropološki upotrebio sam ovde, a povodom Peščanika u njenom leksikološkom značenju nauke o čoveku uopšte, a mogao sam upotrebiti i neko od determinantnih značenja te reči kao: paleološki, paleografski ili ponajpre ontološki roman. Rečju antropološki, koja dakle sadrži u sebi i gore navedene determinante, hteo sam da ukažem na strukturalnu višeslojnost Peščanika, na geološke i paleontološke slojeve koji se u njemu ukazuju, na činjenicu, najzad, da je taj roman pisan sa izvesnom kvazi-naučnom akribijom, na osnovu dokumenata, na osnovu istraživanja starih rukopisa i materijalne kulture jednog ‘potonulog sveta’".
Metafora postavljanja pisca kao paleontologa, pored stavljanja naglaska na višestranost opisa svedočanstava civilizacije, koja kao da se odmah pomera u arhaičnu prošlost, pored hipotetičnosti rezultata, koji se neizbežno graniče s fantazijom, nadasve ističe višeslojnost kulture. Pri tome, nikad se ne zna do kraja gde se završava istina, a počinje fikcija. Neretko komičnost se takmiči s tragičnošću. Pod površinom banalnih dešavanja neprestano se prelivaju strašni i nerazumljivi događaji. Nalaze se u isto toliko teško predvidljivim obrtima istorije, koliko u erupciji mračnih sila koje čuče u ljudskoj prirodi. Mašta, hranjena znanjem i istorijskim sećanjem, obogaćuje dokument. Dokument pak ne dozvoljava mašti da leti u previše visoke i apstraktne rejone. Jedino pomaže potrebu za vernom rekonstrukcijom, stvaranjem iluzije o neposredno predstavljenom životu.
Arheološka a čak paleontološka zamisao bila je upisana i u Šulcovoj prozi. Izražavali su je isto toliko kretanje mašte ka mitskom početku, koliko traganje za reliktima arhaičnih uzora i tradicije u savremenosti. Ali svet koji je Šulc opisivao još je postojao. Drohobič pretvoren u vatrenu fantazmagoriju bio je uvek konkretni Drohobič, po čijim je ulicama pisac išao, gde je pisao, radio i gde je ubijen. Kiš kao da dopisuje epilog za Šulcove pripovetke - predstavlja svet posle Genocida, koji je onaj drugi možda predosećao, tražeći utočište u svetu rafinirane šarolike feerije. Zamisao jugoslovenskog pisca je daleko skromnija. Ne traži ili ne predstavlja u svojoj prozi iskonsko lutanje ljudskog duha ka istinskom Smislu, koje se javlja makar u formi negacije. Jer više ne veruje da takav smisao postoji. Osim toga, uveren je da je ovo lutanje u dvadesetom veku bespovratno prekinuto. Tumačeći tekst glosama, kao Šulc, "život pomoću mitova", želi makar delimično da dozove i razume svet koji je pao u ništavilo.


Prevela Ljubica Rosić

Autor je istaknuti esejista, kritičar i profesor poljske književnosti na Jagjelonskom univerzitetu u Krakovu

 

 

Copyright © 2002 Danas - preduzeće za novinsko izdavačku delatnost DAN GRAF d.o.o.